EDIFICI D’HABITATGES PLURIFAMILIAR A MONTORNÈS DEL VALLÈS

Direcció d’execució i Gestió de la construcció en obra de nova planta de bloc de vivendes i aparcament. 33 habitatges en plantes sobre rasant, i una planta soterrani per aparcament.

Projecte de

GCA Arquitectes i Promotora Fbex.

Localització

Montornès del Valles

Finalització

Any 2009