HABITATGE UNIFAMILIAR A RIPOLLET

Direcció d’execució i Coordinador de seguretat i salud en les obres de nova construcció d’habitatge unifamiliar ente mitgeres.

PROJECTE DE

08023 Architecture+desing+ideas i Promotor particular.

LOCALITZACIÓ

Carrer Puigmal nº54 de Ripollet.

FINALITZACIÓ

Gener 2019.