REFORMA HABITATGE UNIFAMILIAR A ALELLA

Direcció d’execució i Coordinador de seguretat i salut en les obres de rehabilitació d’habitatge unifamiliar aïllat. Rehabilitació integral d’interior i exterior aconseguint un canvi d’imatge total de l’habitatge.

PROJECTE DE

08023 Architecture+desing+ideas i Promotor particular

LOCALITZACIÓ

Carrer Vinya del Rei nº 2 d’ Alella.

FINALITZACIÓ

Maig 2019.