UNIFAMILIAR AÏLLADA A MATADEPERA

Direcció d’execució i Coordinador de seguretat i salud en les obres de nova construcció d’habitatge unifamiliar aïllat.

PROJECTE DE

Projecte de Jaume Torredemer i Promotor particular.

LOCALITZACIÓ

Carrer Santiago Rusiñol nº 15 de Matadepera

FINALITZACIÓ

Febrer 2019.