UNIFAMILIAR AÏLLADA AL BAGES

Direcció d’execució i Coordinador de seguretat i salud en les obres de nova construcció d’habitatge unifamiliar aïllat. Treballs d’acabat de vivenda amb estructura i coberta ja executades, en la que s’executen els tancaments, la distribució interior i acabats, i els exteriors. Gran qualitat d’acabats i de detalls l’interiorisme.

Projecte de

Arquitecte Jordi Font i Promotor privat

Localització

Navàs

Finalització

Juny 2017.